İçeriğe Yönlendir

Gizlilik Politikası

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında https://www.otoclubturkiye.com internet sitesinin üyelerini işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatmak amacıyla veri sorumlusu olan Mehmet Özyürek tarafından hazırlanmıştır.


- VERİ SORUMLUSU
Ad ve Soyad : Mehmet Özyürek 
Tel : 0 532 4679676 
E-mail : admin@otoclubturkiye.com
Web Sitesi : https://www.otoclubturkiye.com


- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
https://www.otoclubturkiye.com internet sitesine üyeliğiniz kapsamında beyan ettiğiniz; 
Ad Soyad, 
E-mail adresi, 
Fotoğraf, 
Araç, 
Şehir, 
Doğum tarihi
Meslek, 
Kan grubu, 
Facebook/Instagram/Youtube adresi
Kullanıcı Adı, 
Şifre, 
IP adresi, 
Erişim logu
kişisel verileriniz işlenmektedir.


- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
https://www.otoclubturkiye.com internet sitesi içerik sağlama faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla kaydolan kişinin açık rızası ile beyan etmiş olduğu kişisel verilerini işlemektedir.


- KİŞİSEL VERİLERİN YAYINLANMASI
https://www.otoclubturkiye.com internet sitesine üyeliğiniz kapsamında beyan ettiğiniz; 
Ad Soyad, 
Fotoğraf, 
Araç, 
Şehir, 
Doğum tarihi, 
Meslek, 
Kan grubu, 
Facebook/Instagram/Youtube adresi
Kullanıcı Adı, 
Foruma yazılan tüm mesajlar ve imza alanındaki özel notlar 
Kişisel verileriniz yayınlanmaktadır. 


- KİŞİSEL VERİLERİN YAYINLANMA AMACI
https://www.otoclubturkiye.com internet sitesi içerik sağlama faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla kaydolan kişinin açık rızası ile beyan etmiş olduğu kişisel verilerini yayınlamaktadır.*      


- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
https://www.otoclubturkiye.com internet sitesi içerik sağlama faaliyeti gereği internet ortamına açıktır, üyenin açık rızası sonucu beyan ettiği kişisel verileri internete bağlı kullanıcılar ve arama motorları tarafından görülecektir.
Ayrıca, üyenin kişisel verileri hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla talep edilmesi durumunda adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Üyelere ait işlenen veya yayınlanan kişisel veriler, hiç bir kişi yada kuruma topluca aktarılmamakta, hiç bir surette ticari amaçla kullanılmamaktadır. 


- KİŞİSEL VERİLERIN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ
Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak internet yoluyla otomatik olarak kaydedilmekte ve işlenmektedir.


- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi admin@otoclubturkiye.com e-mail adresine bildirebilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız aşağıda belirtilmiştir ;
- Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Forum yetkilisine iletmeniz durumunda, yetkili tarafından talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle sorumlumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, yazılı olarak forumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede forumumuza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanal ve usulü aşağıda açıklanmaktadır.
 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen (yukarıda kişisel veri sahibinin hakları başlığı altında sayılanlar) haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; admin@otoclubturkiye.com  e-mail adresine bizzat başvurarak iletebilirsiniz.

×
×
  • Yeni Oluştur...