Ahmed GÜL

LPG Subab Erimesi AFR Ayarı

Recommended Posts

Ahmed GÜL

AFR ayarı komple ve eksiksiz bir LPG ayarıdır. Aracın benzindeki fabrikasyon hava/yakıt karışım oranlarının okunarak (Wideband AFR sensörü yardımı ile) seyir halinde, farklı koşullarda kullanılarak, aracın LPG sistemini bu değerlerle birebir olacak şekilde ayarlanmasıdır.

AFR ayarı yapılmış araçlar;

 • Aracın benzindeki performansı, verimi ve motor sağlığı ile kullanılır.
 • LPG’de rampalarda güç düşüklüğü, tekleme, silkeleme, stop etme gibi sorunlar yaşamaz.
 • Bir kere yapılır ve LPG kiti arızalanmadığı sürece ayarı bozulmaz ve bir daha ayara ihtiyaç duymaz, benzinden farksız uzun yıllar kullanılır. (filtre değişiminde ayar, 6 ayda bir ayar, yaz/kış ayarı gibi durumlar olmaz.)

Şimdi detaylı açıklama için aşağı doğru devam edelim:

Neden sensörle AFR yapmamız gerekiyor sorusu için öncelikle terimlerin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım.

+++ Lambda, AFR nedir?

AFR ( Air-Fuel-Ratio) Türkçe: Hava-Yakıt Oranı’dır. Bu silindire yanma için bir birim yakıta karşılık kaç birim hava girdiğini gösterir. Örneğin 14.7 AFR demek, 1 birim yakıta 14.7 birim hava ile yanmanın gerçekleştiği anlamına gelir. Bu değer yükseldikçe yani karışımda hava oranı arttıkça biz karışım için “fakir”, hava oranı azaldıkça “zengin” tabirini kullanırız.

 

Lambda ( λ ) ise bu oranın okuma değeridir. Araçlarımızda bulunan oksijen sensörleri lambda hesabına göre çalışmaktadır. Bilimsel olarak benzin yakıtının en verimli ve çevreci şekilde yakıldığı değer 14.7 olarak belirlenmiştir. Bu değer stoich değer olarak seçilmiştir. Yani atık gazdaki oksijen miktarı ile lambda 1.00 değerini verdiğinde = 14.7 AFR karışımla benzin yanması gerçekleşmiş olmaktadır.

Araçlarımızda bulunan narrowband (dar bant) oksijen sensörleri de bu değere sabitlenmiştir. Yanma gerçekleştikten sonra atık gazı bu sensörler okur ve araç beynine “karışım zengin” “karışım fakir” şeklinde sinyal gönderir. Araç ta buna göre yakıtta düzeltme yapar.

İlk tabloda stoichometric AFR’nin dışındaki karışım oranlarının ne sonuçlara yol açtığınız görmekteyiz.

++ 14.7 – İdeal sürüş ekonomisi – emisyon – güç dengesi. Buna kıyasla;

 • Az miktarda zengin: yüksek motor gücü, tüketim ve yüksek emisyon,
 • Aşırı miktarda zengin: boğulan motor(güçte düşüklük), teklemeler, yüksek çevre kirliliği, siyah/kirlenmiş egsoz, yağ kirliliği.
 • Az miktarda fakir:  daha ekonomik sürüş, daha düşük emisyon, daha düşük güç
 • Aşırı miktarda fakir : aşırı düşük performans/güç, asılmalarda aracın gaz yememesi gibi teklemeler, subap/piston erimesi, buji vuruntusu.

Araçlarımız closed loop, yani çeyrek gaz gibi sabit hızlarda veya yüklenmeden kullanımlarda Stoichometric hava yakıt oranında çalışmak üzere ayarlanmıştır. Hızlanma gereksinimi, tam gaz durumunda ise ECU open-loop durumuna geçer. Hava yakıt karışımını az miktarda zenginleştirirler. Burada oksijen sensörleri vasıtası ile okuma ve düzeltme yoktur. Zaten araçlardaki oksijen sensörleri narrowband ( dar bant ) sensörler olduğundan bu kısımlarda tam değer okuma yapamazlar.

 

kinci tabloda çeşitli yanma oranlarını ve ne gibi durumlar istendiği zaman (ekonomi, çevreci, güç) karışımın değiştirildiğini görüyoruz.

LPG yakıtı, benzinde 14.7 karışımda istenen ve alınan stoichometric özellikleri ( istenen emisyon, sıcaklık, güç miktarları ) 15.5 oranında vermektedir. Yani sensörler LPG yakıtı ile kullanımda lambda 1.00 değerini verdiğinde karşımımız 15.5 olacaktır. LPG için lambda 1.00 = 15.5 AFR’ye denk gelmektedir.

 

+++ EGT nedir?

EGT (Exhaust Gas Temperature) Eksoz gaz sıcaklığıdır. Yanma odasında yakıt yandıktan sonra karışıma göre egsoz duman sıcaklığı değişim gösterir. Bu değer bizim için neden önemlidir? Çünkü Egsoz gaz sıcaklığı fakir karışımda çok yükselmektedir, ve egsoz gazı ile muhattap olan parçaların ciddi anlamda yoğun ısıya maruz kalmasına sebep olacaktır. Bu da bu gazı tahliye eden egsoz subaplarının erimesine yol açmaktadır. Zaten dikkat edilirse subapları eriyen araçların genelde hep egsoz subaplarının eridiği görülecektir.

 

LPG’li araçlarda bu erimenin sebebi tamamen ayarsız çalışmadan dolayı fakir karışımdır. Yüksek yüklenmelerde fakir gerçekleşen yanma egsoz subaplarının erimesine sebep olmaktadır.

 

+++ Katalitik Konvertör nedir?

Katalitik konvertör ya da katalitik dönüştürücü, motorların egzozlarındaki (dışarı verdikleri gaz) çevreye zararlı maddeleri daha az zararlı maddelere dönüştüren aygıttır. Bu konvertör bir petek şeklinde egsoz çıkışında bulunur. İçindeki çeşitli elementler (platin, palladyum ya da rodyum) ile Karbonmonoksiti daha az zararlı ve çevrede dönüştürülebilir olan Karbondioksit gazına, son derece zehirli Azot oksit gazlarını ise Azot ve Oksijen’e ayırarak doğaya zarar vermememizi sağlar.

 

eni nesil araçlarda bu konvertörün çıkışında da oksijen sensörü bulunmakta ve atık gazların durumunu ölçmektedir. Kat Konvertör işlemini yapamayacak hale geldiyse, aracınız arıza lambası yakacaktır.
Katalitik Konvertör uzun ömürlü bir parçadır. Bir motor sağlıklı çalıştığı sürece çok uzun zaman sorun çıkarmaz. Bir sorun varsa bunun 2 sebebi vardır.

– İlki, aracın sürekli kısa mesafe kullanılması , kötü yakıt, yağ yakmasından dolayı çiğ yakıt veya yağ birikintilerinin bu etkin maddeleri pasifize etmesi, konvertörün hal değiştirmesidir.

– İkincisi ise ayarsız yanmadan dolayı oluşan yüksek EGT sıcaklığının katalitik konvertördeki bu etkin maddeleri eritmesi, kat konvertörün içinin erimesi, çatlaması veya kırılmasıdır.

Ayarsız LPG’li araçlarda genelde 2. Durumu görürüz. Yine open-loopta değineceğimiz fakir karışımdan kaynaklanan yüksek EGT, subapları eritirken katalizörün içerisindeki bu elementleri de eritir.

 

+++ Closed Loop nedir?

Closed-loop sürüş, araçlarımızda kullanım sırasında tam gaz yüklenmediğimiz zaman oluşan durumdur. Aracımızın egsoz çıkışında bulunan oksijen sensörleri hava yakıt karışım oranını sürekli araç beynine (ECU) ya bildirir ve karışım sürekli LAMBDA = 1.00 oranında sabit tutulur. Bu oran benzinde 14.7 , LPG’de 15.5’e tekabül etmektedir.

Closed loop sırasında psükürtülen yakıt fazla veya az ise araç beyni bunu oksijen sensöründen görerek enjeksiyon süresini arttırıp/kısaltarak düzeltir. Buna göre de LTFT (Uzun dönem yakıt düzelme verisi) ve STFT (Kısa dönem yakıt düzeltme verisi) kaydeder. LPG montaj ayarı closed loopta bozuksa araç bu kısımı yakıt düzeltme yaparak üstesinden gelebilir. Ancak LPG’de ayarı aşırı bozuk durumda olan araçlarda bu düzeltme %25’lere kadar varır ve geçer. Bu noktadan sonra araç düzeltme yapmaya çalışmasına rağmen başarısız olduğu için arıza ikaz lambası yakarak sürücüsünü uyarır. Yani aslında LPG’li araçta arıza lambası yanması kolay bir iş değil, bu aşırı derecede kötü bir ayarın sözkonusu olduğunu gösteriyor.

 

+++ Open loop nedir?

Open-loop sürüş, araçlarımızda hızlanma veya tam güç gereksinimi olduğunuda motorumuzda oluşan durumdur. Motorumuz bu gibi anlarda oksijen sensörü ile yakıt düzeltme yapmaz ve karışımı zenginleştirir.

Wideband (genişbant / genişbant okuma yapabilen) Oksijen sensörü ile yaptığımız ölçümlere göre örneğin;

Atmosferik motorlu araçlar tam gazda ölçümlere göre 12.5 – 13.0AFR ile yanma gerçekleştirmektedir.

Turbo şarjlı araçlar ise daha aşağıya inebilirler, örneğin; A16LET motorlu 180 beygirlik Insignia, tam gazda hızlanırken 1.3 bar turbo basıncı ile overboost durumunda 11.5AFR ile yanma gerçekleştirmektedir.

 

İşte LPG montajında olayın koptuğu kısım buradadır. Bu kısım (tam gaz kısmı) ne yol ayarı ile ne de araç beyninin yakıt düzeltme verileri ile ölçülemediği için ayar haritası kısmında tam bir muamma olarak kalmaktadır. Yapılması gereken genişbant sensör vasıtası ile aracın tam gaz/open-loop konumunda benzinli kullanımda kaç AFR/Lambda değeri verdiğini görmek, sonrasında aracı lpg’ye alarak lpg’de tam gaz/open-loop konumunda aracı muadil AFR/ aynı Lambda değerine ayarlamaktır.

LPG ayarı bu şekilde yapıldığı zaman ise LPG’de de motor benzinde yaşanan sağlıklı yanmayı gerçekleştirecek, performans düşüklüğü, subap erimesi, katalitik konvertör erimesi gibi durumlar yaşanmayacaktır.

 

+++ Yanlış bilinenler / Sıkça Sorulan sorular

Soru : LPG’nin yanma ısısı yüksek olduğundan dolayı subaplar erimiyor mu?

Cevap: Sorun LPG’nin yanma ısısı değildir. LPG’nin yanma kalorifik değer olarak benzinden sadece %4.8 fazladır. Bu da subaplarda veya motorda herhangi bir deformasyona sebep olacak bir fazlalık değildir.

 

Soru : LPG kuru bir yakıt, Benzin ise subapları yağlama yapıyor, sorun bundan kaynaklanmıyor mu?

Cevap : Bu önermeyi iki yönden değerlendirelim. Birincisi benzin çözücü bir maddedir. Yağlı bir parça, kirli bir parçanın üstündeki yağı kiri çözmek için benzin kullanırız. Böyle bir durum mevcut iken benzinin yağlama yaptığını düşünmek oldukça saçmadır.

İkinci yönü ise, benzinin temas ettiği subaplar emme subaplarıdır. Erime gerçekleşen subaplar ise yakıtın üstten temas etmediği egsoz subaplarıdır.

Soru : Şu lpg kiti bu araca daha uyumlu, şu daha uyumsuz gibi bir durum sözkonusu mu?

Cevap : Tüm sıralı LPG kitleri aynı ana elemanları içermektedir. ECU (Elektronik kontrol ünitesi) , Regülatör, Enjektörler. Yaptıkları iş aynıdır. Piyasada geniş bir fiyat bandında çeşitli kitler bulunmakta. Tabii ki de aralarında malzeme kalitesi açısından farklar mevcuttur. Ancak bir kiti araca uyumlu yapan montaj ve ayar kalitesidir. Şöyle ki, iyi ayarı yapılmış ortalama bir kit ile benzinden farksız sonuçlar alınabilecek iken, piyasada çok yüksek fiyatlarla satılan malzeme kalitesi tartışmasız bir kit doğru montaj yapılmaz ve sensörle hassas şekilde ayarlanmaz ise sonuç alınamayacaktır. Yani çoğu alette de geçerli olduğu gibi, maharet cihazda değil kullanıcısında/sürücüsünde. Kiti süren de ayarıdır.

Soru : LPG kitlerindeki yağlama sistemleri subap erimesini engelleyebilir mi?

Cevap : Bu önermeyi de çeşitli açılardan ele almak lazım. Birincisi yine bu yağın değdiği subaplar emme subapları olacaktır ve bu subaplarda bir erime bulunmamaktadır. İkinci kısım, araçlarda bilinmektedir ki yanma odasına kesinlikle yağ girmesi istenmemektedir, yağ yakma bir aracın en büyük düşmanıdır. Tespitlere göre bu yağlama sistemleri:

 • Bujilerde ıslanma / yağlanma bu sebeplerden; teklemeler ve tam gazda verimli yanamama.
 • Katalitik konvertörde ve eksoz ucunda kirlenme, egsoz ucunda is oluşması.
 • Sabah soğuk havalarda ilk çalıştırmada yanık yağ dumanı ve kokusu atma.

gibi isteyenmeyen şeylere sebep olmaktadır. Kısacası manifolda yakıtla beraber verilecek bu yağın hiçbir olumlu faydası olmayacağı gibi çeşitli aksamlara zarar verme riski de mevcuttur.

Soru : LPG yakıtı yapısı itibari ile motora zararlımıdır? Dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

Cevap : LPG yakıtı doğru ayar ile aynı yanma şartlarında Benzine kıyasla motora ve çevreye faydalı bir yakıttır.

 • LPG’li yanmada Bütan-Propandan gazlarından oluşan LPG tamamen motor içinde yanma gerçekleştirir. Böylece katalitik konvertörün ömrünü uzatır.
 • Tam yandığı için ve yapısından dolayı benzin gibi atık gazında kurum oluşturmaz. Bu sebepten dolayı motor yağı daha temiz kalır/daha geç kirlenir. Bujilerinizin üstünde daha geç kurum oluşacaktır. Bu da yağımızın motoru yağlama görevini daha rahat yapacağı ve daha temiz tutacağını gösterir. Aynı zamanda bujilerimiz daha geç kirleneceği için de ateşleme performansımız düşüş göstermez.
 • Daha çevrecidir. CO2 emisyonları daha azdır ve kurumlu/partiküllü yanma sözkonusu değildir. Egsozumuzdan bol bol su buharı atarız. LPG’li araçların egsozları tertemizdir.
 • Benzin 95-97 oktana sahip bir yakıttır. LPG ise içerisindeki Bütan-Propan oranına göre 102 ile 110 oktan arası değişmektedir. Bu da LPG’nin yanma kalitesinin ve zor koşullara dayanma direncinin daha yüksek olduğunu, yanma sırasında vuruntu, çekiçleme yapma olasılığının daha düşük olduğunu gösterir.

Tüm bu bilgilerin ışığında ölçülerek doğru ayarlanmış ve tüm ekipmanları ile düzgün çalışan bir LPG’li aracın motorunun daha uzun ömürlü olacağını söyleyebiliriz.

 

LPG'de subap erimesi ve karışım bozukluğuna kesin çözüm - Wideband AFR ayarı

A16LET motorlu Insignia sahibiyim. Bu motorlar LPG konusunda sıkıntı yaşamış motorlar. Sebebi de güçlü ve ayar yapılması zor bir motor olmasndan temel kurgunun ve ayarın bir türlü tutturulamaması.

Diğer konularda da anlattım. Aracımı aldığımda üzerinde Atiker GOLD kit vardı. Bu kitimiz OBD destekli güzel bir kit. Ancak temel kurgu yanlış yapılmıştı. Enjektör uçlarına 2.2mm uç takılmıştı ve regülatör basıncı 1.1 bar idi. Bu yüzden dolayı enjeksiyon süreleri oldukça artıyor, yüksek devirlerde güç yetiştiremiyordu.

1. Adım : Önce bunu düzelttik. Temel kurguyu 2.8mm uç + 1.35 bar şeklinde ayarladık. Enjeksiyon sürelerimiz oldukça düştü.
2. Adım : Sonrasında güzelce kalibrasyon yapıp aracımızın OBD portundan bağladığımız bir Bluetooth OBD okuyucu ile telefonumuzda Torque programı ile STFT LTFT değerlerini takip ederek bilgisayarımızdan tam gaz olmayan çeyrek gaz gibi stabil gidişlerin haritalarını güzelce ayarladık ve kitimizin OBD desteğini de açarak bu durumlarda kesinlikle karışım ayarlarının benzine muadil çalışmasını sağladık. LTFT değerlerimiz 0.0 (+3/-3) şeklinde sabitlendi.
Geldik en önemli ve olayın kuyruğunun koptuğu 3.KISIM'a.

Araçlarda tam gaz durumunda araç open loop'a girdiği için kesinlikle yakıt düzeltmesi yapmıyor demiştik. Bu sebepten dolayı arıza lambanız yanmayacak, aracınız fakir veya zengin karışımda çalışıyorsa bunu hiçbirşekilde göremeyecke farkında da olmayacaksınız demiştik. Bu sebepten performans düşüklüğü ve uzun vadede subap erimesi yaşayacaktık. Bunu görebilmek için Wideband AFR sensörü ile aracın tam gaz durumunda AFR Oranı'nı görüp LPG haritasında da tam gazda o AFR oranını verecek şekilde haritayı ayarlamamız gerekecekti. Bunu yapacak lpgci de usta da bulamayacağımızdan, bu cihazın da bulunmayışından tam gaz durumunda tamamen benzinle geziyorduk. Bugün aracıma Wideband AFR sensörü ile tam gaz ayarı yapıldı. Artık aracım en agresif kullanımlarda bile gazda, benzinden farksız çalışıyor. Subaplarımın zarar görme gibi bir olasılığı yok.

Wideband AFR sensörüne sahip olan ve ayar yapan Murat Ayçiçek hocam ile irtibata geçtim. Kendisi İstanbulda ikamet ediyor. Hobi için bu işlerle uğraşan, bilgili bir kişi. Bursa'dan İstanbul'a geldim. Kendisi bu akşam itibari ile buluştuk. Aracımın egsozuna sensörü konumlandırıp yola çıktık.

= Egsoza cihazı konumlandırma ve araçtaki ekranı.
= Yola çıkışımız ve kullanım:

Closed loop durumda araç 15.5 ile 14.7 arasında gidip gelir. Buralarda hiçbir sıkıntımız yok. Open loop'u öğrenmek için önce benzinde tam gaz asıldım. Benzinde 11.5-12 arası AFR değeri veriyordu aracım. LPG de ise 10.3'lere kadar düştü. Çoğunluğa kıyasla benim aracım tam gazda zengindi. Çünkü fakire düşüp subapların erimesinden korktuğumdan LPG haritasında tam gaz kısmını düşük tutmaya cesaret edemiyordum. Bu yüzden dolayı vuruntu ve performans düşüklüğü yaşıyordum. Murat hocam çoğu aracın yüksek devirde hep fakir çalıştığından bu yüzden subapların yandığından bahsetti. Çünkü bu kısım ayarlanamıyor. Tam basınçta her araç open loop'a giriyor. LPG kalibrasyonu güzel yapılırsa alt kısım düzgün oluyor ancak tam gaz gene kumar oluyor. Zaten LPGciler de hep aynı şeyi söylüyorlar: agresif kullanırsan subapların 30 bin, sakin kullanırsan 60 bin vs vs. Neden? Çünkü sakin kullanan adam open loop kısıma daha az giriyor. Oysaki o kısım da düzgün ayarlansa, benzinin aynısı olsa, bu aracın LPG'de zarar görmesi için hiçbir sebep yok.Murat Ayçiçek hocam AFR sensörünü izleyerek LPG'de tam gaz durumunu benzine muadil hale getirdi. Haritayı anlık değere göre düzenledi.

Ve sonuç: Araç tam gaz hızlanmada turbo tam devreye girdiğinde benzinden farksız hızlanır hale geldi. Araç tam stabil. Bir türlü LPG'de yakalayamadığım o akıcılığı yakaladım. Aynı zamanda herhangi bir zengin/fakir durumu da olmayacağından aracımızın subapları artık güvende. Benzin takviyesi veya tam gazda benzine geçişe gerek kalmadı.

Kısacası temel kurgusu ve ayarı iyi yapılan bir LPG kitine ek olarak Wideband AFR ayarı ile hiçbir araç subap yakmaz, LPG de performans düşüklüğüne uğramaz.

Insignia'sına veya başka bir aracına LPG takmayı düşünen arkadaşlar hiç düşünmesinler, taksınlar. Veya LPG de kullanan veya subaplarının erimesinden korkarak aracını kullanan, tam gazda benzine geçiren arkadaşlar için de artık korkmalarına gerek yok.

İstanbul'da olan arkadaşlar kendisi ile irtibata geçebilir.

Biraz sıkıntılı bir süreç oldu benim için de, aracı aldığımdan beri 1.5 ay oldu. Bugünden itibaren gönül rahatlığı ile kullanmaya başladım.

Böylelikle LPG muammasına bir nokta da koyulmuş oldu.

 • Beğen 3

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Çağlar Bayur

eyvah yine bir orantıyı ayarlama vakası üstelik lpg montajı yapanların zaten ücretsiz yapması gereken işin ücret ile yapılma hadisesi

 • Beğen 3

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz

Sonradan lpg karşıyım. Çare hypermil

 • Beğen 1

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Evren Erakçora

760a9c5ac75bffe5f0c11889c98ece77.jpg

 • Beğen 1
 • Mutlu 2

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Çağlar Bayur
Ali Darbaz yazdı:

Sonradan lpg karşıyım. Çare hypermil

koreliler bu afr ye nasıl bir ayar çekmiş acaba?

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz
(düzenlendi)
Çağlar Bayur yazdı:

koreliler bu afr ye nasıl bir ayar çekmiş acaba?

 

Cevap olabilir 

 

 

tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Çağlar Bayur
Ali Darbaz yazdı:

 

15:5 genelde

Gaza yüklenince bazen 13:5 gördüğüm oluyordu. 

ayarla sen bi onu bak çok güzel olacak

 • Beğen 1

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Hasan Karabekiroglu
Ali Darbaz yazdı:

Sonradan lpg karşıyım. Çare hypermil

 

Niye ki sonradan takılan tüp, tüp olmuyor mu ?

 

 • Beğen 1
 • Mutlu 1

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Tansu Kalafatoğlu
Çağlar Bayur yazdı:

eyvah yine bir orantıyı ayarlama vakası üstelik lpg montajı yapanların zaten ücretsiz yapması gereken işin ücret ile yapılma hadisesi

Çoğunun haberi hala yok. 

 

O değil de ben şunu anlamıyorum. Lpg kütlesi x 1,2 = benzin kütlesi durumu varken, lpg “kardeş ayarı boşver, benzin ne püskürtüyorsa ben %20 fazlasını püskürtecem” niye demiyor. Lpg beyninin bunu ayarlaması çok mu zor yani

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz
Hasan Karabekiroglu yazdı:

 

Niye ki sonradan takılan tüp, tüp olmuyor mu ?

 

 

Fabrikanın mühendisi yapacak. Arabayı bilip labratuarda testini yapıcak. 

Örnek vereyim benim lpg tankında lpg sensörü var mesela. Tankdaki yakıtın propan oranını ölçüyor. 

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Tansu Kalafatoğlu
(düzenlendi)
Ali Darbaz yazdı:

 

Cevap olabilir 

 

 

Bunda farklılık var. Sonradan takılan tüpte afr hava benzin oranı optimum oranında. Bunda hava lpg optimum oranında. Bu oran bende 14,7 mesela. Halbuli lpg hava karışım oranı farklı. Ama yakıt trimleri sıfıra yakın. Ayarlayan kişi aracı kandırmaca demişti. Lpg yakıtı fazla verecek ve araç bunu benzinle eşit algılayacak demişti. 

tarihinde Tansu Kalafatoğlu tarafından düzenlendi

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz
Çağlar Bayur yazdı:

ayarla sen bi onu bak çok güzel olacak

 

Çok çok zor değişen bir veri. Seyirlik malzeme çıkmıyor. Hep 15.5:1

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz
Tansu Kalafatoğlu yazdı:

Bunda farklılık var. Sonradan takılan tüpte afr hava benzin oranı optimum oranında. Bunda hava lpg optimum oranında. Bu oran bende 14,7 mesela. Halbuli lpg hava karışım oranı farklı. Ama yakıt trimleri sıfıra yakın. Ayarlayan kişi aracı kandırmaca demişti. Lpg yakıtı fazla verecek ve araç bunu benzinle eşit algılayacak demişti. 

 

Valla aytenin beyni bu. Sıfır fiyatı otomotik versiyon ile aynı paraydı.. 

 

Fazladan sensörleri ve ısıtıcısı var. 

Arabanın lpg enjektörü üstünde çelik rail sistemde ısıtıcı var. 35 40 derecede çalışıyor. Yakıt sıcaklığını ölçen sensör var. Depodaki gazın propan oranını ölçen sensör var. Varda var.

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Tansu Kalafatoğlu
Ali Darbaz yazdı:

 

Valla aytenin beyni bu. Sıfır fiyatı otomotik versiyon ile aynı paraydı.. 

 

Fazladan sensörleri ve ısıtıcısı var. 

Arabanın lpg enjektörü üstünde çelik rail sistemde ısıtıcı var. 35 40 derecede çalışıyor. Yakıt sıcaklığını ölçen sensör var. Depodaki gazın propan oranını ölçen sensör var. Varda var.

Gazın propan oranını ölçen sensör iyiymiş 👏🏼

Likid sistem iyi likid 16 bin tl :)

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz
(düzenlendi)
Tansu Kalafatoğlu yazdı:

Gazın propan oranını ölçen sensör iyiymiş 👏🏼

Likid sistem iyi likid 16 bin tl :)

 

Ben bu verilere obd ile ulaşamıyorum. Arabanın tableti ile bakılınca görülüyor  . Resmini çekmiştim . Ama bulamıyorum.  Rail sıcalığı 35 derece, tanktaki yakıntın propan oranı %60 idi. 

Sensörün kodu bu : 35370-04000

İçini merak edersen burda videosu var. 

 

 

 

tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Tansu Kalafatoğlu
Ali Darbaz yazdı:

 

Ben bu verilere obd ile ulaşamıyorum. Arabanın tableti ile bakılınca görülüyor  . Resmini çekmiştim . Ama bulamıyorum.  Rail sıcalığı 35 derece, tanktaki yakıntın propan oranı %60 idi. 

Sensörün kodu bu 35370-04000

İçini merak edersen burda videosu var. 

 

 

 

Torque’den ulaşırsın ama o sensörün pid kodunu öğrenmen lazım. İlla ki vardır internette. Ekleyip sensörü okuyabilirsin

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz
Tansu Kalafatoğlu yazdı:

Torque’den ulaşırsın ama o sensörün pid kodunu öğrenmen lazım. İlla ki vardır internette. Ekleyip sensörü okuyabilirsin

 

O kadar çok data var ki, motor yağı sıcaklığından tut , yakıt basınç verileri vsvs. 

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Burak Uzel
 
Valla aytenin beyni bu. Sıfır fiyatı otomotik versiyon ile aynı paraydı.. 
 
Fazladan sensörleri ve ısıtıcısı var. 
Arabanın lpg enjektörü üstünde çelik rail sistemde ısıtıcı var. 35 40 derecede çalışıyor. Yakıt sıcaklığını ölçen sensör var. Depodaki gazın propan oranını ölçen sensör var. Varda var.

Hangi araç bu hocam?

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Çağlar Bayur
Ali Darbaz yazdı:

 

Çok çok zor değişen bir veri. Seyirlik malzeme çıkmıyor. Hep 15.5:1

veri değil, hava yakıt karışım oranını ayarlayacan, yazıda ki işlem o. orantıyı ayarlamak

Ali Darbaz yazdı:

en bu verilere obd ile ulaşamıyorum. Arabanın tableti ile bakılınca görülüyor  . Resmini çekmiştim . Ama bulamıyorum.  Rail sıcalığı 35 derece, tanktaki yakıntın propan oranı %60 idi. 

Sensörün kodu bu : 35370-04000

İçini merak edersen burda videosu var. 

· Part Number : 3537004000 (35370-04000)
 
    · Part Name : PRESSURE SENSOR

  basınç ölçer o

 • Beğen 1

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Hasan Karabekiroglu
Ali Darbaz yazdı:

 

Fabrikanın mühendisi yapacak. Arabayı bilip labratuarda testini yapıcak. 

Örnek vereyim benim lpg tankında lpg sensörü var mesela. Tankdaki yakıtın propan oranını ölçüyor. 

 

O fabrikanın mühendisi işten ayrılsa gitse tüp takma firması kursa ve daha iyisini yapmış olsa mesela ?

 • Beğen 1
 • Mutlu 1

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz
Hasan Karabekiroglu yazdı:

 

O fabrikanın mühendisi işten ayrılsa gitse tüp takma firması kursa ve daha iyisini yapmış olsa mesela ?

 

Yok kabul etmem. 

Çağlar Bayur yazdı:

veri değil, hava yakıt karışım oranını ayarlayacan, yazıda ki işlem o. orantıyı ayarlamak

· Part Number : 3537004000 (35370-04000)
 
    · Part Name : PRESSURE SENSOR

  basınç ölçer o

 

Bir yerden yakıtın propan oranını ölçüyor ama nerden ölçüyor bilemedim :) Ben şu resmi ben bi bulayım :) 

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz

@çağlar bayur

ABi buldum ama burda propan oranı dahil edilmemiş. Resmini çektirtmiyordu usta :) . Bunuda kaçak göcek çektim :) 

lQpyjg.png

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Tansu Kalafatoğlu
Ali Darbaz yazdı:

@çağlar bayur

ABi buldum ama burda propan oranı dahil edilmemiş. Resmini çektirtmiyordu usta :) . Bunuda kaçak göcek çektim :) 

lQpyjg.png

Şu propan yüzdesini okuyanı bulman lazım :) 

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Ali Darbaz
Tansu Kalafatoğlu yazdı:

Şu propan yüzdesini okuyanı bulman lazım :) 

 

Yahu,  Bana inanmıyor musunuz. Hyundai Hunko Şefi Dursun Ustayı arayıp sorun. Lpg propan oranını ölçüp ölçmediğini sorun. Resmini çektiğimi hatırlıyorum, ama bulamıyorum. Bpden 20 liralık gaz almıştık. %60 propan çıkmıştı. Hatta o günden beri ısrarla BP alıyorum :) . O bilgi bana istasyon değiştirtmişl :) 

 • Mutlu 1

Mesajı paylaş


Mesajın linki
Çağlar Bayur
Ali Darbaz yazdı:

ABi buldum ama burda propan oranı dahil edilmemiş. Resmini çektirtmiyordu usta :) . Bunuda kaçak göcek çektim

ekranda görmüş olabilirsin bilemem de, şu olabilir, %60 propan kabul üzerine değerler şunldr falan yazmış olabilir. O söyledğini ölçecek sensörle i10 i takas etsen üste para veririsin

 • Mutlu 2

Mesajı paylaş


Mesajın linki